Služby v ICT, Procesní řízení, Certifikované systémy

Projeky v oblasti v IS/ICT - Rigelon 2000 s.r.o.

Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT.

Řízení projektů je chápáno jako soustava procesů umožňujících kvalitní zvládnutí změn informatiky a její podpory podnikatelským aktivitám.

 

Implementace IS

Procesem implementace rozumíme komplexní soubor služeb souvisejících s uvedením nového informačního systému do rutinního provozu a to včetně podpory provozu po ukončení této fáze.

    Tato fáze typicky zahrnuje:
  • Instalace všech modulů informačního systému resp. celého řešení.
  • Nastavení aplikace a parametrů.
  • Úpravy (customizace) chování a vzhledu aplikace.
  • Integrace aplikace vzhledem k okolním IS.
  • Vývoj a testování případných nových komponent.
  • Otestování celého systému.

 

 

 

 

 

 

 

Analýzy stávajícího řešení IS/ICT a optimalizace

Zejména v oblasti IS/ICT se požadavky a řešení velmi rychle mění. Pomůžeme Vám na tyto změny reagovat a provést audit Vaší informatiky.

Poskytujeme analýzu a optimalizaci jakékoli části Vaší informatiky. Jsme schopni posoudit stav Vašeho HW, efektivnost využití Vašeho SW, možnosti outsourcingu, zefektivnění stávajících IS, výhodnost změny stávajícího IS za konkurenční.

 

Projektové řízení

Naše společnost poskytuje odborníky se zkušenostmi z projektů v oblasti implementací IS, analýz IS/ICT, procesních optimalizací, implementací a údržbou QMS, ISMS, ITSM. Při řízení projektů používáme postupy konsistentní se světovými metodikami jako je např.: PRINCE2, PMBOOK.

 

Kontakt

RIGELON 2000 s.r.o.

Za Hládkovem 676/20
169 00 Praha 6
Telefon: +420 774 604 529
Email: info@rigelon2000.cz