Služby v ICT, Procesní řízení, Certifikované systémy

Procesní řízení - Rigelon 2000 s.r.o.

Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) je soubor činností, které se týkají plánování a sledování výkonnosti zejména realizačních firemních procesů.

Velmi často využívá znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů, aby mohly být úspěšně a důkladně splněny požadavky zákazníků za současné optimální rentability svých aktivit.

 

Procesní optimalizace

V rámci procesní optimalizace Vám nabízíme zefektivnění procesního řízení ve Vaší organizaci. Konzultanti naší firmy společně s nezávislými odborníky provedou popis stávajících procesů a pomůžou Vám identifikovat chyby, duplicity a zbytečné kroky, které můžete v procesním řízení odstranit. Vytvoříme návrh na efektivní řízení Vaší organizace, které zjednoduší Vaši práci.

 

Popis současného stavu

Součastně s procesní optimalizací poskytuje naše společnost i popis současného stavu, kdy zjistíme a sepíšeme průběh procesů v organizaci zákazníka tak, jak jsou vykonávány. Samotný popis současného stavu pomůže vnést do organizace pořádek.

Popis současného stavu pomůže managementu zjistit, jak jsou vykonávaný určité procesy a umožňuje tak efektivně provést změny.

 

  Personální audit
 • Personální audity zpracováváme na základě interní metodiky
 • Při využití personálního auditu je možné ušetřit miliony korun na mzdových nákladech
 • Ušetřením půl úvazku jednoho pracovníka pokryjete náklady na celý personální audit

 

 

 

 

  Přínosy personálního auditu
 • Zhodnocení vytíženosti pracovníků
 • Snížení mzdových nákladů
 • Zefektivnění práce
 • Získání komplexního přehledu o vykonávaných činnostech všech pracovníků
 • Nastavení adekvátních kompetencí a odpovědností pro jednotlivé pracovní pozice

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

RIGELON 2000 s.r.o.

Za Hládkovem 676/20
169 00 Praha 6
Telefon: +420 774 604 529
Email: info@rigelon2000.cz